Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Nuorten päihteet / Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Reko Silvenius ja terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

2. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Miikka Ruokamo, Antti Määttä ja Johanna Lohtander esittelivät  Kotihoidon palvelusopimuksen päättymisestä.

2. Reko Silvenius, Kaisa Kuusela ja Mirja Kangas kertoivat Nuorten päihteiden käytön tilanteesta. 

3. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

 - Lifecare- potilastietojärjestelmä otettu käyttöön marraskuun lopulla, ollut haasteita järjestelmän käytössä

- Ikäihmisten palvelualueella ollut potilassiirtojen osalta hitautta

-UNA/kaari hankinnan suhteen kaupunginjohtoryhmän linjaus, että odotetaan PPSHP:n ratkaisua

Esko-Juhani Tennilä saapui klo 15:25.

Asko Peuraniemi saapui klo 15:54.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:31-16:42.

Perusturvalautakunta merkisti esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.