Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Hoitola Susannea Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Hoitola Susannea Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mieka Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Arktinen Terveys Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/ Humana Hoiva Oy

Aluehallintoviraston ja Valviran ohjauskirje 26.11.2019: Opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on edelleen parannettavaa

LAAVI/363/2018

Rovaniemen kaupunginhallituksen 02.12.2019 ote pöytäkirjasta: § 468 LISÄPYKÄLÄ: Selvitys (2.) aluehallintovirastolle - perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy lääkärin vastaanotolle

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2019: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 7/2019: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8/2019: Toimeentulotuen perusosa 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 9/2019: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.