Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Tässä kokouksessa esittelijänä toimii vs. toimialajohtaja, hallintoylilääkäri Paula Reponen.

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Hilpi Ahola.

Perusturvalautakunta päätti, että  Ajankohtaisiin asioihin §189 lisätään hallintolakimies Miikka Ruokamon, henkilöstöjohtaja Antti Määtän ja  ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikön Johanna Lohtanderin esitys Kotihoidon palvelusopimuksen päättymisestä.

Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja hyväksyi muutetun työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.