Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Köngäs.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 16.12.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Saarenpää.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.