Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Osastonlääkärin viran täyttäminen/53041020, 21.11.2019
§ 8 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041051, 21.11.2019
§ 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041052, 21.11.2019
§ 10 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041053, 21.11.2019
§ 11 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041054, 21.11.2019
§ 12 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen/53041055, 21.11.2019
§ 13 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/71286010, 22.11.2019

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 36 Hinnantarkistus v. 2020 kehitysvammaisten autetusta asumisesta / Yrjö ja Hanna Oy, 27.11.2019
§ 37 Hinnantarkistus v. 2020 asumispalveluissa / Palvelukoti Kotipetäjä Oy, 27.11.2019
§ 38 Hinnantarkistus v. 2020 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavissa asumispalveluissa / Esperi Care, 27.11.2019
§ 39 Hinnantarkistus v. 2020 / Kuurojen palvelusäätiö sr, 27.11.2019

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 142 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490033, 26.11.2019
§ 143 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490073, 26.11.2019

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 52 Erityissosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390002, 27.11.2019
§ 53 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390043, 02.12.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 37 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkäri palveluun:Terveystalo, 02.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480024, 03.12.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
§ 249 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390030, 21.11.2019
§ 250 Lähihoitajan vakinainen täyttölupa/12600025, 28.11.2019
§ 252 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895017, 29.11.2019
§ 253 Sairaanhoitajan vakinainen täyttölupa/46490108, 29.11.2019
§ 254 Sairaanhoitaja vakinainen täyttölupa/46490065, 29.11.2019
§ 255 Osastonhoitajan vakinainen täyttölupa/37910010, 03.12.2019
§ 256 Laitoshuoltajan vakinainen täyttölupa/25410002, 29.11.2019
§ 257 Vakinainen täyttölupa laitoshuoltajan toimeen/25410007, 29.11.2019
§ 258 Laitoshuoltajan toimen vakinainen täyttölupa/25410052, 29.11.2019
§ 259 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490113, 29.11.2019
§ 260 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/25410039, 02.12.2019
§ 261 Osastonsihteerin vakinainen täyttölupa/53042009, 02.12.2019
§ 262 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410003, 02.12.2019
§ 263 Hammashoitajan vakinainen täyttölupa/11480024, 02.12.2019
§ 264 Hammashoitajan vakinainen täyttölupa/11480009, 02.12.2019
Muu päätös:
§ 251 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Hygienia-apuvälineet, 28.11.2019
Tilanvuokrauspäätös:
§ 265 Vuokrasopimus / Jokiväylä 13, 03.12.2019
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 246 Hankesuunnittelutyöryhmän nimeäminen, 21.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hilpi Ahola, hilpi.ahola@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.