Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Ikäihmisten palvelusetelin siirtymisen tilannekatsaus/ ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Johanna Lohtander kertoi Ikäihmisten palvelusetelin siirtymisen tilannekatsauksesta.

2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:

   - Kokousaikataulu

   - Talous 

   - MPK

   - Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - toimiala. Risto Varis esitteli asiaa.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.