Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Rovalan Setlementti ry

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Javision Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Javision Oy

Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Esperi Care Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/ Humana Hoiva Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Capitatum Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Capitatum Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Gynesan Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Gynesan Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Kerstax Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Kerstax Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Pihlajalinna Terveys Oy

Kelan toimeentuloturvainfo: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020

Valtiokonttorin ohje: Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut -ohjekirje kunnille 2020

Valtiokonttorin ohje: Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2020

Valtiokonttorin ohje: Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille, ohje 2020

Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019, Liite 1. Syrjäisyyslukujen ja -lisien muutokset vuosina 2017-2019 sekä maksettava valtionosuuden oikaisu, Liite 2. Oikaisuvaatimusohjeet

Vanhusneuvoston pöytäkirja 9/2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 8/2019

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.