Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Miten pikapolin uusi toimintamalli on käynnistynyt? sekä kiireettömään hoitoon pääsytilanne / Terveydenhuollon palvelujen palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela ja avovastaanoton palveluesimies Arja Saarinen

2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Tilatarveselvitystä esitteli tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala, perusturvan kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi ja ikäosaamispalvelujen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander. 

2, Asko Peuraniemi kertoi Muurolan sairaalan tilanteesta tulevaisuudessa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian oppilaiden kuntoutukseen liittyvää tila-asiaa. 

3. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:

   vs. toimialajohtaja kertoi: 

 - taloustilanne 1.1.-31.5.2019

- Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön rekrytointiprosessi etenee elokuussa

- kuntoutussairaalan ja keskussairaalan yhteistyön tiivistäminen

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi