Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisilmoitus/ Päivin Kotisairaanhoito Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Silmäasema Sairaala Oy

Valviran päätös lupa  yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ KM Terveyspalvelut OY

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ KM Terveyspalvelut OY

Valviran päätös lupa yksitysen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Tuskatila Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Tuskatila Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oulun Ultra Oy

Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti sekä toimintayksikön toiminnan lopetus/ Caritas Palvelut Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ Coronaria Diagnostiikka Oy

THL:n uusi tilastoraportti julkaistu: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa maaliskuussa 2019

THL:n uusi tilastoraportti julkaistu: Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi 7 prosenttia vuonna 2018

Vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2019

Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2019

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4. krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi