Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa esittelijänä toimii vs. toimialajohtaja, hallintoylilääkäri Paula Reponen.

Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja hyväksyi työjärjestyksen.

Perusturvalautakunta päätti ottaa §92 tilatarveselvityksen esittelyn ja talouden esityksen. Perusturvalautakunta päätti, että §92 Ajankohtaisten asioiden Miten pikapolin uusi toimintamalli on käynnistynyt? sekä kiireettömään hoitoon pääsytilanne – esittely siirretään perusturvalautakunnan elokuun kokoukseen.

Perusturvalautakunta poisti esityslistalta esittelijän esityksestä §:n 94.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi