Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisperusteet 1.7.2019 alkaen / Ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelut

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 23. marraskuuta 2017. Asetus astui voimaan 1.1.2018. Asetuksen mukaan lakisääteisten asiakasmaksujen hintoja tarkistetaan joka toinen vuosi.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. 

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 § 200 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2018. Kokouksessaan perusturvalautakunta päätti terveydenhuollon asiakasmaksuista, kotihoidon asiakasmaksuista, kotihoidon ja palveluasumisen harkinnan varaisista maksuista sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista. Lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden asiakasmaksuista 1.4.2018 alkaen kokouksessaan 27.2.2018 § 36 ja tilapäismajoituksen maksusta kokouksessaan 12.9.2018 § 154. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut liitteiden 1 - 3 mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.2.2019 alkaen, ellei liitteissä toisin mainita.

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen:  Sotainvalidien lounassetelin maksuksi päätetään Verohallinnon 2019 lounasedun arvon mukaisesti 10,50 e.  

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessa 16.1.2019 5§ Eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja 1.1.2019 alkaen. Päätöksen liitteenä olleessa asiakirjassa (LIITE 1 Kotihoidon maksuja 2019.pdf) oli virheellinen tuntimääräluokkataulukko.

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy Kotihoidon asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää Kotihoidon asiakasmaksut liitteen mukaisesti. Pääsääntöisesti maksut tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen, ellei liitteenä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 476 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Ohjeen mukaan maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä (HS 71§). 

Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammaisten ateriamaksuista 1.8.2016 alkaen kokouksessaan 26.4.2016 § 55 siten, että

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Asiakkaalle voidaan yhä edelleen antaa arjessa tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa aterianvalmistukseen osana sosiaaliohjausta ja -työtä tilanteissa, jossa asiakas tosiasiallisesti kykenee huolehtimaan omasta ruokahuollostaan. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii palvelustaan vahvistamansa hinnat. Asumis- ja päivätoiminnan ateriamaksut on Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymän hallitus vahvistanut 5.2.2016. Uudet hinnat ovat tulleet voimaan 1.4.2016 alkaen. 

2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriahinnat vuonna 2019

Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen ateriahinnat 1.2.2019 alkaen on päätetty Liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 30.1.2019 § 10. Ateriahintaan ei tehty korotusta, joten ateriapäivän hinta omissa asumispalveluyksiköissä on 12,60 euroa. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus on päättänyt ateriahinnoista 1.1.2019 alkaen kokouksessaan 30.11.2018 § 133. Asiakkaiden ateriapalveluiden hinnat 1.1.2019 alkaen ovat: lounas 6,20€, päivällinen 5,50€ ja päiväaikaisen toiminnan asiakkaan välipala 2,00€. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista vuodelle 2019 seuraavasti:

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykena valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii ateriapalveluistaan vahvistamansa hinnat.

2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut vuodelle 2019 esityksen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019..  

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön .maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen

Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksujen alentamisen tai palvelusetelin korottamisen perusteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019.  

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen.

Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta. 

Oheismateriaalina jaetaan kokouksen työpöydälle esimerkit erilaisista asiakastilanteista, joissa asiakasmaksujen alentamista käytetään.

Valmistelijoiden esitys: 

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.6.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.6.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019.  

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen.

Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta. 

Valmistelussa olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11§:n säännöksestä kysyttiin perusturvalautakunnan ohjeistuksen mukaisesti Kuntaliiton lakimieheltä. Lakimieheltä kysyttiin miten tulisi tulkita asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa todetaan, että maksuja on alennettava mikäli asiakkaan toimeentulo niiden johdosta vaarantuu. Onko tässä mahdollista käyttää apuna toimeentulotukilain mukaista laskelmaa sekä soveltaa muutoinkin toimeentulotukilain säädöksiä? 

Kuntaliiton lakimiehen mukaan asiakasmaksulain säännöksen perustelujen mukaan "Ehdotettu säännös mahdollistaisi sen, että pykälässä mainitut edellytykset täyttävältä henkilöltä ei tarvitsisi periä asiakasmaksua esimerkiksi silloin, kun henkilö ei itse pysty vastaamaan maksusta, vaan se tulisi kunnan sosiaalitoimen suoritettavaksi toimeentulotukena. Tällaisissa tapauksissa olisi tarkoituksenmukaista, että palvelusta perittävää maksua voitaisiin suoraan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jolloin asianomaisen henkilön ei tarvitsisi erikseen hakea toimeentulotukea maksun suorittamiseksi."

Tämä antaa vahvoja viitteitä siihen suuntaan, että henkilön toimeentulo ei asiakasmaksun vuoksi vaarannu, jos hänellä on realisoitavaa omaisuutta, joka voitasiin ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon.

Valmistelijoiden esitys: 

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.7.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.7.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätös

Hilpi Ahola esitti Asko Peuraniemen, Arto Könkään, Päivi Alanne-Kunnarin ja Erkki Virtasen kannattamana, että ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten sosiaalipalvelujen asiakasmaksun alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista harkittaessa laskelmissa ei huomioida tuloina asiakkaan käytettävissä olevia varoja eikä talletuksia eikä asiakasmaksun alentamista harkittaessa asiakasta ohjata realisoimaan realisoitavissa olevaa varallisuutta.

Matti Torvinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Matti Torvisen esitys raukesi kannattamattomana.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Aholan esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Aholan esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa -ääntä ja kuusi (6)  Ei -ääntä sekä yksi (1) tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että Aholan esitys on tullut tältä osin perusturvalautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Mikko Lindroos, Riitta-Maija Hokkanen, Eini Marja Tennilä, Marjo Rundgren

 • Ei 6 kpl 55%

  Päivi Alanne-Kunnari, Arto Köngäs, Erkki Virtanen, Asko Peuraniemi, Hilpi Ahola, Yeasmin Nafisa

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Matti Torvinen

Tiedoksi

Palveluohjaus-ja ikäosaamiskeskuksen palveluesimies, asiakassihteeri, erityisryhmien asumispalvelujen vastaava ohjaaja, vs. palveluesimies ja palveluneuvonnan ohjauksen palveluesimies

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi