Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2018

ROIDno-2017-2238

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut tuottaa Merikratos Oy. Merikratos Oy on toimittanut vuoden 2018 sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit Rovaniemen kaupungille. 

Valmistelijoiden esitys:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2018 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit vuodelta 2018 ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs.toimialajohtajan esityksen. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi