Perusturvalautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490017, 03.06.2019
§ 56 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/53042012, 03.06.2019
§ 57 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/73493141, 03.06.2019
§ 58 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493170, 03.06.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 59 Hoitajan turvallisuus kotihoidossa- opinnäytetyön tutkimuslupa / Lapin ammattikorkeakoulu, 11.06.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen/52975031, 06.06.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 20 Tutkimuslupa Lapin ammattikorkeakoulun OmaDigi-hankkeelle, 24.05.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 92 Palvelualuepäällikön tehtäväpalkan määrittely/73731004, 23.05.2019
§ 93 Perusturvan vastuukirjaajat , 23.05.2019
§ 95 Vakinainen täyttölupa palveluohjaajan virkaan/74519005, 23.05.2019
§ 96 Palvelualuepäällikön viran täyttämisen haastatteluryhmän viranhaltijajäsenten nimeäminen, 27.05.2019
§ 98 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/12600006, 31.05.2019
§ 99 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/01440022, 31.05.2019
§ 100 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/73493142, 31.05.2019
§ 101 Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen/48390056, 31.05.2019
§ 102 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/73493015, 04.06.2019
§ 103 Ravitsemusterapeutin toimen täyttäminen/45650001, 04.06.2019
§ 104 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 1.1.2019 alkaen, 06.06.2019
Muu päätös:
§ 97 TerveysEffica/LIfecare-yhteisympäristön alustapäivitys, 27.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi