Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus  yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Kasperikoti Oy/ Esperi koti Kevätportti
Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Salvar Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Salvar Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan lopettaminen/ Veitikanharju Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen/ Geriserv Oy/ Esperi Hoivakoti Tainan Tupa
Aluehallintoviraston päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muutos/ Hoitokoti Toivonpuisto Oy/ Hoivakoti Harju
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Saarenkylän Fysiopalvelu Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Akkia Oy/ Eteläranta 53 nuorisokoti
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Sovea Oy, c/o Saarenkylän Fysiopalvelu Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Lääkäriasema Manuel Oy/ Lääkäriasema Manuel c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi
Aluehallintoviraston ilmoitus Rovaniemen kaupunki , Palvelutalo Näsmänkieppi, tarkastuskertomus 2019/13082
Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Lapin Seniorikuntoutus Oy
Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  muuttaminen/ Lapin Seniorikuntoutus Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Paros Finland Oy
Valviran ilmoitus yksityisten terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Paros Finland Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Osuuskunta Daxos
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Safety Medical Finland Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Safety Medical Finland Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Puhti Lab Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollo0n palvelutoiminnan alkamisesta/ Puhti Lab Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Morbus Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Morbus Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Subvia Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Subvia Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Cityterveys Oy/ Cityterveys Oy, Synlab Rovaniemi
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ UniDoc Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ UniDoc Oy
Valviran ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ SOS-lapsikyläsäätiö/ SOS-Lapsikylä Rovaniemi
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Arcticor Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Actiicor Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oulun Sydänkeskus Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Medical Revolution Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Medical Revolution Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/ Kerstax Oy/ Hammaslääkäriasema Denttarit Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/ Terapisti Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Pohjanmaan Sydänkeskus Ky/ Pohjanmaan Sydänkeskus Ky c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Rovaniemi
Valviran päätös Dnro V/17290/2018
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 11.2.2020: Kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 9a: Elatusapujen ja elatusatukien määrät nousevat 1.1.2020
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 1/2020: Koronatilanteeseen varautuminen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä
Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2020: Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen koronavirustilanteeseen
Sosiaali-ja terveysministeriön ohje 15.4.2020: Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa
Sosiaali-ja terveysministeriön ohje 8.4.2020: Sosiaali-ja terveysministeriön ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden totetustavoista COVID-19 epidemian aikana
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus: Asian käsittelyn päättyminen/ Palvelutalo Näsmänkieppi
Vammaisneuvoston ote pöytäkirjasta 2/2020 §9: Rovaniemen matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmä, vammaisneuvoston edustaja
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 5/2020 §97: Toimielinten palvelualuejako
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 5/2020 §117: LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten sähköiset kokoukset
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 2/2020 § 36: LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 2/2020 §35: LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen
Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 8/2020 § 173/ LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten sähköiset kokoukset       
Liite 2: Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön: Rovaniemen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö
Sosiaali-ja terveysministeriön ohje: Tartuntatautilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä
Kuntien sote nettotoimintomenoja tammi-joulukuu 2019


Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.