Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Erityisryhmien asumispalvelut, 09.04.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 65 Lähihoitajan toimen täyttäminen / 22800014  , 02.04.2020
§ 67 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493109, 02.04.2020
§ 70 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493014, 09.04.2020
§ 71 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Sairaalapalvelut, 09.04.2020
§ 72 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Kotiin annettavat palvelut, 09.04.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Muuttopalvelu, 14.04.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 81 Liite sopimukseen, Koronapandemian aikainen toiminta, 01.04.2020
§ 89 Vainajien kuljetuspalvelut / hankintapäätös, 09.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 80 Osastonhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490155, 01.04.2020
§ 84 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895005, 03.04.2020
§ 85 Ylihammaslääkärin varahenkilön määrääminen, 07.04.2020
§ 87 Hälytysrahan korottaminen määräajaksi ikäihmisten ja perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella, 07.04.2020
§ 90 Avovastaanoton ylilääkärin varahenkilön määrääminen, 09.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hilpi Ahola, hilpi.ahola@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti  puheenjohtajan ja toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.