Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Pikapolin toiminnan kehittäminen, oma tontti kuntoon / Avovastaanoton palveluesimies Arja Saarinen ja ylilääkäri Outi Palmèn

2. Esperi Caren ja sen yksiköiden toimintaa Rovaniemen yksiköissä / vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi ja aluejohtaja Niina Kaihua Esperi Care Oy:stä  

3. MPK:n selvityksen ja johtopäätösten esittely/ Senior Manager Antti Alho NHG:ltä

4. Palveluasumisen valvontakäyntien raportointi/ Ikäihmisten palvelujen palveluesimies Anne Mattila ja palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 

Päätös

1. Outi Palmèn ja Arja Saarinen esittelivät pikapolin toimintaa, oma tontti kuntoon.

2. Heini Pirttijärvi, Niina Kaihua sekä etäyhteyden kautta Pia Panhelainen esittelivät Esperi Caren ja sen yksiköiden toimintaa Rovaniemen yksiköissä. 

Jukka Vaara saapui paikalle klo 15:24 tämän asian esittelyn kohdan 1 aikana.

Asko Peuraniemi saapui paikalle klo 15:41 tämän asian esittelyn kohdan 2 aikana.

Hilpi Ahola saapui paikalle klo 15:43 tämän asian esittelyn kohdan 2 aikana.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:38-17:00.

3. Anne Mattila esitteli palveluasumisen valvontakäyntien raportointia.

4. Antti Alho esitteli MPK:n selvitystä ja johtopäätöksiä.

Jukka Vaara poistui esityksen 4 aikana klo 17:30.

Riitta-Maija Hokkanen poistui esityksen 4 aikana klo 17:56.

Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:

- ravitsemusterapeutin toimi on haettavana

- TTU ja talousarvio on meneillään

- Vapaaehtoisesta sote-kuntayhtymästä keskusteltiin, mutta päätettiin odottaa hallitusohjelmaa

Matti Torvinen poistui 18:35 tämän asian käsittelyn aikana.

Jyrki Sillanpää saapui klo 18:38 tämän asian käsittelyn aikana. 

Perusturvalautakunta piti tauon klo 18:40-18:55.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi