Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 37 Hintojen tarkistaminen vuodelle 2019 / Palvelukotiyhdistys Aarnenpiha ry, 08.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493167, 21.03.2019
§ 29 Vakinaistaminen lähihoitajan toimeen/22800003, 29.03.2019
§ 31 Palveluvastaan toimen täyttäminen/46490013, 29.03.2019
§ 33 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/22800008, 05.04.2019
§ 36 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/25410054, 05.04.2019

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 19 Sosiaalityöntekiijän viran täyttäminen/48390001, 22.03.2019
§ 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390005, 22.03.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 14 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 16.04.2019
§ 15 Puheterapeutin toimen täyttäminen/23518003, 16.04.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Hankintapäätös:
§ 65 Perusturvan hallinnon muuttopalvelun hankinta, 09.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Suuhygienistin vakinaisen toimen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/74617005, 22.03.2019
§ 54 Vakinainen täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan/72306001, 22.03.2019
§ 56 Vakinainen täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan/48390042, 28.03.2019
§ 57 Täyttölupa suunnittelijan määräaikaiseen toimeen/97022002, 28.03.2019
§ 58 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/22800003, 29.03.2019
§ 59 Vakinainen täyttölupa hammashoitajan toimeen/11480028, 01.04.2019
§ 60 Vakinainen täyttölupa suuhygienistin toimeen/74617004, 01.04.2019
§ 61 Vakinainen täyttölupa fysioterapeutin toimeen/53042012, 01.04.2019
§ 62 Vakinainen täyttölupa fysioterapeutin toimeen/73493141, 01.04.2019
§ 63 Vakinainen täyttölupa suuhygienistin toimeen/72618001, 02.04.2019
§ 64 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/25410054, 05.04.2019
§ 66 Perhehoidon koordinaattorin viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi/80331001, 10.04.2019
§ 67 Sosiaalityöntekijän viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi/72306001, 10.04.2019
Muu päätös:
§ 52 Asumisen tilatarveselvityksen tuki / NHG, 20.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.