Perusturvalautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 llmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös yksityisten teveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Saarenkylän Fysiopalvelu Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Sovea Oy/ Sovea Oy c/o Saarenkylän Fysiopalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ AudioBalance Excellence Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutokset/ Attendo Terveyspalvelut Oy, nykyinen nimi Terveystalo Julkiset palvelut Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Porin Sydänlääkäri Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Suomen Radiologikeskus Oy, Mobilimagneetti-yksikkö

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Oy, Työterveys Mehiläinen Rovaniemi/ Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Oulun Sydänkeskus Oy/ Oulun Sydänkeskus Oy, Rovaniemen Sydänkeskus

Valviran päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen/ Coronaria Sähäkkä Oy

Nuorisovaltuuston pöytäkirjan 1/2019 ote §5 Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä

Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2019

Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2019

Sosiaali-ja terveysministeriön STM/1084/2019: Hedelmöityshoitoja koskevat potilasasiakirjat ja hedelmöityshoidoista annettavat todistukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja 1/2019

Valtioneuvoston tiedote: Valinnanvapauspilotteja koskevat hakemukset

Sosaali-ja terveysministeriön kuntainfo 8/2017: Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi uuden tartuntatautilain mukaan

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 1/2018: Toimeentulotuen perusosa 2018

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2018: Ikäihmisten palvelujen järjestäminen kunnissa

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3/2018: Kuntalain (410/2015) 126 §:n mukainen työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 5/2018: Lasten sijoitus ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille

Sosiaali-ja terveysministeröin kuntainfo 6/2018: Sikiön RhD-määritykset

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2018: Ensihoitopalvelun suunnittelu sote-uudistuksessa

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 8/2018: Lapsiperheiden kotipalvelut ja lastensuojelun käsittelyajat

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 9/2018: Työnhaun voimassaolo ja toimeentulotuki

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 12/2018: Alle 1-vuotiaiden lasten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset muuttuvat

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 14/2018: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2019

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 15/2018: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2019

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 16/2018: Toimeentulotuen perusosa 2019

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 1/2019: Asiakasmaksua koskevaan laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet

Kuntaliitto 3.4.2019: Kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon 2018 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin, Kooste 52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista

Mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 1/2019

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Hallituskatu 7, 2. krs.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi