Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Esittely tilakokonaisuus/ terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala, palveluesimies Katariina Kettunen ja suunnittelija Merja Saarinen

2. Sääntökirjan esittely/ ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander ja palveluesimies Anne Mattila

3. Esittely ikäihmisten palvelujen asumispalvelujen valmistelutilanteesta/ ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Kaisa Kuusela, Pekka Latvala, Katariina Kettunen ja Merja Saarinen esittelivät tilakokonaisuutta.

2. Johanna Lohtander ja Anne Mattila esittelivät valmistelussa olevan sääntökirjan  pääkohtia  ja palveluseteli-mallin muutokset  Rovaniemellä.

3. Johanna Lohtander, Pekka Latvala ja Tuulikki Louet-Lehtoniemi esittelivät ikäihmisten palvelujen asumispalvelujen valmistelutilannetta.

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimialajohtaja kertoi seuraavista:

- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisestä, alustavasta hankesuunnitelmasta, läpikäymisestä ja uudistamisesta erityisesti rajapinnoilla

-Hyte:n sisällöstä ja sijoittumisesta organisaatiossa

   - Kuntalähtöisestä selkokielen käytöstä organisaatiokaavioissa

Matti Torvinen poistui klo 17:33 kohdan 3. käsittelyn jälkeen.  

Jyrki Saarenpää saapui klo 17:37 tauon aikana.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:33-17:44.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi