Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus uusien valvonnan alaisten toimintayksiköiden lisäämisestä voimassaolevaan kliinisen mikrobiologian laboratorion toimilupaan/ Vita Laboratoriot Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Rovaniemen Kuntokeskus Oy

Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, toiminnan olennainen muuttaminen kotipalvelutoimintaa laajentamalla/ Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry

Aluehallintoviraston päätös perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle/ Rovaniemen kaupunki

Aluehallintoviraston päätös valvonta-asia/ Sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestäminen Rovaniemen kaupungissa/ Päihdetyön järjestämistä koskeva selvityspyyntö

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Instru Optiikka Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ EMCD Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ EMCD Oy

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos- haaste perusturvalautakunnalle 10.9-10.10.2019

Rovaniemen Invalidit: Perusturvalautakunnalle tiedoksi, kannanotto vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, sähköposti saapunut perusturvalautakunnalle 26.8.2019

Rovaniemen kaupunginhallituksen 2.9.2019 ote pöytäkirjasta: § 281 Kuntien rooli palveluntuottajina / vastaus kysely

Rovaniemen kaupunginhallituksen 2.9.2019 ote pöytäkirjasta: § 291 LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten esittelijöiden määrääminen / Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto

Valtiokonttorin Veteraaniasioiden kuntakirje 2/2019: Uusi ohjekirje julkaistu

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi