Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintoylilääkäri
Tutkimuslupapäätös:
§ 4 Tutkimuslupa Oulun yliopiston Moniammatillisen ohjaajakoulutuksen vaikutukset hammaslääkäreiden ja suuhygienistien opiskelijaohjausosaamiseen kliinisessä harjoittelussa - väitöstutkimukselle, 05.09.2019

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390061, 17.09.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 28 Tutkimuslupa / Erityisryhmien asumispalveluiden omavalvontasuunnitelmat asiakaslähtöisen palvelun kehittämisen työkaluna, 11.09.2019

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 97 Asiakaskokemuksen mittauksen kokonaispalvelun hankinta/Roidu Oy, 17.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 96 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/73493049, 17.09.2019

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 42 Terveydenhoitajan toimen muuttaminen vastaavan terveydenhoitajan toimeksi/52975003, 06.09.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 43 Tutkimuslupa / Kansallinen imeväisruokintaselvitys, 11.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi