Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

vs. toimialajohtaja kertoi:

- Sairaanhoitopiirin toimielinten rovaniemeläisten edustajien tapaaminen, välitetty viestiä ensi vuoden talousarviosta ja kaupungin taloustilanteesta yleisemmin.

-  Pohtimolammella Lapin sote johdon-päivät: porukalla jatketaan kehittämistä, sote-keskusten kehittämishankkeeseen kiinnostusta

- UNA/kaaren tilanne. Helmikuun lopulla jätetään hankintailmoitus eli tammikuussa voi vielä ilmoittautua mukaan.

- MPK:n asiakkailta tulee nyt vähän negatiivista palautetta liittyen autojen myöhästymisiin tai saapumatta jättämisiin. Kehitetään viestintää ja logistiikka-asiantuntijan rekrytoinnin myötä voidaan aloittaa asiakastyöryhmän työskentely, josta raportoidaan myös lautakunnalle alkuvuodesta. Lautakunta nimeää oman edustajansa asiakastyöryhmään.

 

Perusturvalautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.