Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen/ Oy Medicum Services Ab

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Saarenkylän Näkökolmio Ky

Aluehallintoviraston päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskeva rekisteröinti/ Pelastakaa Lapset ry

Aluehallintoviraston päätös luvan muutos/yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muutos/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Lapinvuokko

Aluehallintoviraston päätös luvan muutos/yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muutos/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Seutula

Aluehallintoviraston päätös LAAVI/428/2019

Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ SOS-lapsikyläsäätiö

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ H & F Admin Corporation Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ H & F Admin Corporation Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 2/2019

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ote pöytäkirjasta: § 72 Eroaminen perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Jämsä

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 ote pöytäkirjasta: § 95 Eroaminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä / Vaara

Rovaniemen teknisen lautakunnan 22.10.2019 ote pöytäkirjasta: § 127 Vammaisten maksuton joukkoliikenne Rovaniemelle

Rovaniemen perusturvapalvelujen Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Rovaniemen perusturvapalvelujen Vastaus vammaisyhdistysten tekemään pyyntöön: Työtoiminnan järjestäminen Rovaniemellä

Vastine selvityspyyntöön / LAAVI/976/2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 6/2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 7/2019

Vanhusneuvoston pöytäkirja 7/2019

Vanhusneuvoston pöytäkirja 8/2019

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hilpi Ahola esitti Arto Könkään kannattamana, että perusturva- ja tekninen toimiala yhteistyössä  tehostavat tiedottamista vammaisten maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta, joka toteutuu Rovaniemellä 1.1.-31.12.2020:  järjestää tiedotustilaisuuden sekä tiedottaa vammais-ja vanhusneuvostolle. Perusturvalautakunta kannatti yksimielisesti esitystä. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.