Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Kantelu Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnasta

Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 6