Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kevätkauden kokousaikataulu 2020

ROIDno-2017-2521

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Syksyllä 2019 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin kaksi kokousta kuukaudessa käsiteltävien asioiden määrän vaatimuksesta. Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.

Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.

Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokoukset on pääosin pidetty Viirinkankaantie 1 ja yksilöasioiden jaosto Rovakatu 1. 

Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:

15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3.,  7.4. (tiistai), 22.4. , 6.5., 27.5., 16.6. (tiistai)

Ehdotus Yksilöasioiden jaoston v. 2020 kevätkauden kokousajankohdiksi:

21.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 9.6.

Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 kevätkauden lautakunnan ja Yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, esittelijät, asioiden valmistelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.