Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lindroos.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.12.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.