Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/77888002, 18.11.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 33 Tutkimuslupa / Monialainen yhteispalvelu palveluintegraation keinona, asiakkaiden kokemukset, 14.11.2019

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 135 HoivaTurva-laitteiden vuokrasopimuksen jatkaminen, 08.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 127 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490145, 05.11.2019
§ 128 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490147, 05.11.2019
§ 129 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490149, 05.11.2019
§ 130 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490148, 05.11.2019
§ 131 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493152, 05.11.2019
§ 132 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493067, 05.11.2019
§ 133 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493172, 08.11.2019
§ 134 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493175, 08.11.2019
§ 139 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/12530010, 20.11.2019

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 50 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390026, 19.11.2019
§ 51 Sosiaalityöntekiijän viran täyttäminen/39404001, 19.11.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 33 Tähystyslähetekäsittelyn ja konsultaatioiden hankinta 2020 Paros Finland Oy /Jouko Isolauri, 18.11.2019
§ 35 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkärin palveluun, 20.11.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 217 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490073, 25.10.2019
§ 218 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490033, 25.10.2019
§ 219 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410007, 29.10.2019
§ 220 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493067, 31.10.2019
§ 221 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/17695003, 31.10.2019
§ 222 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/36660043, 31.10.2019
§ 223 Palveluohjaajan viran vakinainen täyttölupa/74519003, 31.10.2019
§ 224 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493166, 04.11.2019
§ 225 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493123, 04.11.2019
§ 226 Erityissosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390002, 05.11.2019
§ 227 Olennainen muutos tehtävissä / 36660074, 07.11.2019
§ 228 Geronomin toimen haettavaksi julistaminen/20405031, 07.11.2019
§ 229 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493112, 07.11.2019
§ 230 Olennainen muutos tehtävissä / 46490014, 07.11.2019
§ 232 Perusturvan vastuukirjaajat, 08.11.2019
§ 233 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895003, 08.11.2019
§ 234 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410006, 08.11.2019
§ 237 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895016, 15.11.2019
§ 238 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493106, 18.11.2019
§ 239 Asiantuntijoiden nimeäminen terveysneuvonnan toimintaohjelman työryhmään, 18.11.2019
§ 240 Virkavaalin vahvistaminen/Aikuisten ja työikäisten palvelualue, 19.11.2019
§ 242 Virkavaalin vahvistaminen/Terveydenhuollon palvelualue, 19.11.2019
§ 245 Virkavaalin vahvistaminen/ikäihmisten palvelut, 20.11.2019
Muu päätös:
§ 231 Titania-ohjelmiston 6 viikon listat KVTES, 07.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.