Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Ikäihmisten palvelut / Asumisen tarveselvitys/ Ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi

2. MPK selvitys/ kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi

3. TerveSos 2019 -​ päivien katsaus/ perusturvalautakunnan jäsen Asko Peuraniemi ja varajäsen Jyrki Saarenpää

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Johanna Lohtander ja Tuulikki Louet-Lehtoniemi kertoivat ikäihmisten palvelujen asumisen tarveselvityksestä.

2. Tuulikki Louet-Lehtoniemi kertoi MPK:n selvityksen tilanteesta. 

3. Asko Peuraniemi ja Jyrki Saarenpää kertoivat TerveSos 2019-päivistä.

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:

- TA 2020 valmistelusta

- kaupungin organisaation valmistelusta

 

Jyrki Saarenpää saapui klo 18:04 tämän asian käsittelyn kohdan 1. aikana.

 

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.