Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisilmoitus/ Bon Acte Holding Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Hoivakoti Etelärinne Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus toimipaikan nimenmuutos/ Ounashammas Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus toimipaikan nimenmuutos/ Arcovita Ky

Aluehallintoviraston päätös aikuisten puheterapaian toteutuminen Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksessa

Aluehallintoviraston päätös kotipalvelujen turvapalvelujen toteuttamista Rovaniemen kaupungissa koskeva sosiaalihuollon valvonta-asia

Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen muutosten rekisteröinti/ Debora Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Rovaniemen Kuntokeskus Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvan muutoksesta, uusi valvonnan alainen toimintayksikkö/ SYNLAB Finland Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Kasperikoti Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Silmäasema Sairaala Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Silmäasema Optiikka Oy/ Silmäasema Optiikka Oy c/o Silmäasema Rovaniemi

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Oulun Silmäkirurgia Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Oulun Silmäkirurgia Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Posti Kotipalvelut Oy/Posti Kotipalvelut Oy, Päijät-Häme

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2019: Äitiyslaki voimaan 1.4.2019

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3/2019: Ihmiskaupan uhrien oikeus erityiseen tukeen ja palveluihin Suomessa

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 4/2019: Nuorison terveystodistus poistuu käytöstä

Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta: §173 Tietosuojan verkkokoulutus luottamushenkilöille

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.