Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston syyskauden 2019 kokousaikautaulu

ROIDno-2017-2521

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Keväällä 2019 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin kaksi kokousta kuukaudessa käsiteltävien asioiden määrän vaatimuksesta. Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.

Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.

Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan ja Yksilöasioiden jaoston kokoukset on pääosin pidetty kaupungintalolla, Hallituskatu 7.

Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2019 syyskauden kokousajankohdiksi:

14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11. , 11.12.

Ehdotus Yksilöasioiden jaoston v. 2019 syyskauden kokousajankohdiksi:

20.8., 17.9., 22.10., 19.11., 17.12.

Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2019 syyskauden lautakunnan ja Yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, esittelijät, asioiden valmistelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.