Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 48 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/71858014, 09.05.2019
§ 51 Kotiutustiimin palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräajaksi/46490095, 17.05.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 19 Sähköisen hoidon tarpeen arviointi -järjestelmän hankkiminen, 17.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/10895007, 13.05.2019
§ 18 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/29260005, 13.05.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
§ 80 Lähihoitajan vakinaisen toimen haettavaksi julistaminen / 73493029, 03.05.2019
§ 81 Lastenvalvojan vakinaisen viran haettavaksi julistaminen / 14210001, 03.05.2019
§ 83 Puheterapeuttien toimien tehtäväkohtaisen palkan määrittely/23518003 ja 42590002, 07.05.2019
§ 84 Puheterapeuttien toimien tehtäväpalkan määrittely/25410013 ja 42590003, 08.05.2019
§ 86 Palveluesimiehen vakinaisen viran haettavaksi julistaminen / 14423005, 08.05.2019
§ 88 Palveluvastaavan varahenkilön määrääminen määräajaksi/46490015, 08.05.2019
§ 90 Olennainen muutos tehtävissä/53045002, 13.05.2019
§ 91 Vakinainen täyttölupa sosiaaliohjaajan virkaan/02400004, 17.05.2019
Muu päätös:
§ 87 Lupa datan poimintaan ja luovuttamiseen tilaajalle / Lapin liitto / Lapin maakunta- ja sote-valmistelu , 08.05.2019
§ 89 Korkalovaaran ja Karirakan kehittäminen / Perusturvan edustajat ohjausryhmään, 13.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.