Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Matkapalvelukeskuksen tilannekatsaus/ kuljetuspäällikkö Seija Säkkinen

2. Sijaisperhetoiminta / lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Miia Virtamo ja lastensuojelun palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi 

3. Palvelukodin tilannekatsaus/ ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Seija Säkkinen ja konserniasiamies Matti Konstenius kävivät läpi Matkapalvelukeskuksen tilannekatsauksen. 

2. Miia Virtamo ja Kaisa-Maria Rantajärvi kertoivat sijaisperhetoiminnasta. 

3. Johanna Lohtander kertoi tilannekatsauksessaan palvelukodista.

Matti Henttunen saapui klo 16:04 kohdan 1. käsittelyn aikana.

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus: ei käsitelty

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:02 - 17:09.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.