Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Ryhmätyönohjauksen hankinta erityisryhmien asumispalveluiden Matkarinteen, Pihlajarinteen ja Pohjolankadun yksiköihin, 10.01.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 6 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Hoitokoti Toivonpuisto Oy, 16.01.2020
§ 7 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Attendo Kaarnikka, 16.01.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Geronomin toimen täyttäminen/20405031, 10.01.2020
§ 4 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/10895003, 13.01.2020
§ 5 Palveluohjaajan viran täyttäminen/74519003, 16.01.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 1 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkärin palveluun: Mehiläinen Oy 2020, 08.01.2020
§ 2 Suun terveydenhuollon suorahankinta hammaslääkärin palveluun: Terveystalo 2020, 08.01.2020
§ 5 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta- Medimanageri Oy, 21.01.2020

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490074, 14.01.2020
§ 3 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390065, 14.01.2020
§ 4 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390047, 14.01.2020
§ 10 Virkavaalin vahvistaminen/terveydenhuollon palvelualue, 14.01.2020
§ 13 Virkavaalin vahvistaminen/Aikuisten ja työikäisten palvelualue, 20.01.2020
§ 14 Virkavaalin vahvistaminen/Ikäihmisten palvelualue, 20.01.2020
§ 15 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660043, 20.01.2020
Muu päätös:
§ 8 Sopimus Pidä kiinni-hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Tuulian palveluista vuodelle 2020, 14.01.2020
§ 12 Sosiaalihuollon Kanta-hankkeen projektipäällikköpalvelun hankinta / LapIT Oy, 15.01.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.