Perusturvalautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Vanhus- ja vammaisneuvoston kuuleminen Matkapalvelukeskuksesta laaditusta selvityksestä.

2. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös

1. Matkapalvelukeskuksesta laaditusta selvityksestä kuultiin vammais-ja vanhusneuvostoa. 

Seija Säkkinen oli paikalla kohdan 1 aikana.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:31-16:43.

Päivi Jämsä poistui klo 16:43 tauon aikana.

2. Liisa Ansala esitteli lautakuntien eväitä talousarvioon ja uudistusohjelman valmisteluun.

3. Eeva Rossi esitteli sosiaalihuollon asiakasmaksuja.

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

 - Perusturvan hallinto on muuttanut kaupungintalolta 

- Paula Reponen kertoi Rovalan kanssa tehtävästä yhteistyöstä: Romppu säilyy edelleen Rovalan toimintana; lisäksi käynnistymässä on Stean rahoittama hanke huumehaittojen vähentämiseksi.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi