Perusturvalautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen lopettaminen/ Hoivakoti Etelärinne Oy

Valviran päätös yksityisen teveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Terveystalo Julkiset palvelut Oy/ Terveystalo Julkiset palvelut oy, Rovaniemen työterveyshuolto

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ KotiHammas Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Kasvunpolku Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Kasvunpolku Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi Hammaslääkäripalvelut

Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2019

Rovaniemen kaupungin selvitys Lapin aluehallintovirastolle: Rovaniemen kaupungin kotipalvelujen järjestämistä koskeva valvonta-asia

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4. krs.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi