Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/12600013, 24.04.2019
§ 40 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/12530008, 24.04.2019
§ 41 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490029, 24.04.2019
§ 42 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405044, 25.04.2019
§ 43 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493128, 25.04.2019
§ 44 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/71858048, 27.04.2019
§ 45 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/12600045, 27.04.2019

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 25 Sosiaalityöntekijän virkojen muuttaminen lastenvalvojan viroiksi/perheoikeudelliset palvelut, 16.04.2019

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 16 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480028, 23.04.2019

Toimialajohtaja Perusturvapalvelut
§ 68 Palveluesimiehen tehtäväkohtaisen palkan määrittely/73109002, 16.04.2019
§ 69 Vakinainen täyttölupa johtavan sosiaalityöntekijän virkaan/72306001, 16.04.2019
§ 70 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/12600013, 16.04.2019
§ 71 Logistiikka-asiantuntijan tehtäväpalkan määrittäminen, 16.04.2019
§ 72 Vakinainen täyttölupa ravitsemusterapeutin toimeen/45650001, 16.04.2019
§ 73 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/48390038, 23.04.2019
§ 74 Vakinainen täyttölupa terveyskeskuslääkärin virkaan/53041028, 17.04.2019
§ 75 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/71858048, 23.04.2019
§ 76 Vakinainen täyttölupa sairaanhoitajan toimeen/12530008, 23.04.2019
§ 77 Vakinainen täyttölupa sairaanhoitajan toimeen/46490029, 23.04.2019
§ 78 Vakinainen täyttölupa lähihoitajan toimeen/12600045, 23.04.2019
§ 79 Vakinainen täyttölupa palveluvastaavan toimeen/73493049, 29.04.2019
§ 91 Palvelualuepäällikön sijaisena toimiminen/terveydenhuollon palvelut, 29.06.2017
§ 96 Rekrytointilisän maksaminen puheterapeuttien toimissa/42590002 ja 42590003, 25.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.