Ranuantien aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kansalaisopistotoiminta

Kaupungnvaltuuston päätöksen mukaisesti Rovaniemellä valmistellaan kansalaisopistojen yhdistämistä. Esitys on, että Rovalan kansalaisopisto tuottaa palvelut jatkossa koko kaupungin alueelle.

Yhdistämisen tavoitteena on taata palvelujen tarjonta myös tulevaisuudessa koko kaupungin alueella, siis myös kylissä Yhden kansalaisopiston mallissa kurssien suunnittelu koko kunnan alueella helpottuu ja kursseja pyritään lisäämään. Lisäksi järjestelmän on todettu tuovan kustannussäästöjä.

Asukkaat ovat voineet kevään aikana antaa palautetta sähköisen kyselyn kautta  ja yleisötilaisuuksissa.

Mikäli muutos etenee ja Rovala saa koko kansalaisopiston järjestämisluvan, yhdistyminen tapahtuu vuoden 2020 alusta lukien. Opettajina toimivat samat henkilö kuin nykyisinkin.

 

Tule mukaan helpottamaan yhdistyslakia ja yhteisöllistä kansalaistoimintaa!

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja.

Nykyisten haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä vaihtoehtojen kehittämiseksi kerätään keväällä 2019 tietoja yhdistyksiltä ja muilta kansalaistoimijoilta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri ja kattava joukko erilaisia toimijoita.

Oikeusministeriö saapuu Rovaniemelle kuulemaan rovaniemeläisten yhdistysten tarpeita ja toiveita.

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.6.2019 kello 13-16 Rovaniemen kaupungintalolla, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa

Ohjelma:

  • Saapumiskahvit
  • Uudistushankkeen esittely, taustat, tavoitteet ja aikataulut
  • Työpajaosio aiheen työstämiseksi
  • Loppukeskustelu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Ranuantien aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja päätti esittää kansalaisopiston ryhmäkiintiön minimiksi viisi henkilöä.

Tiedoksi

Sivistyspalvelut, toimialajohtaja Antti Lassila

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi