Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin. Asiat esitellään kokouksesssa.

- Sotekeskus valmistelu
- Toimialan toimintaa organisoidaan
- Ylikylän koulun rehtori siirtyi Aluehallintovirastoon
- Investoinneista ja rakentamisesta valmistellaan uutta ohjetta
- Unelmien liikuntapäivä 8.2.2020
- Liikuntasalien ilmaiskäyttö
- Lappi Areena isännöinti ja toimitusjohtajuus

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.