Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin aluehallintoviraston päätös 5.2.2020 LAAVI/444/2019

Matkaraportti Risto Varis ja Sami Oinas

Kaupunginhallitus 10.2.2020  § 59
- Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston nimeäminen

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
- Kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.2.2020

Vammaisneuvoston pöytäkirja 5.2.2020

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja lähettää aluehallintoviraston päätöksen LAAVI/444/2019 tiedoksi asiassa selvityksiä antaneille.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.