Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin. Asiat esitellään kokouksessa.

- Alakemijoen osallisuusprosessin arviointi
- Vaaranlammen rakennusprojekti
-  Häkinvaaran rakennusprjojekti
-  Napapiirin monitoimitalo
- Kirjastonjohtajan valinta
- Korkalovaaran nuorisotilat
- Tilannekatsaus koskien esittävän taiteen valtuonosuusjärjestelmän uudistamista
- Opetuspäällikön rekrytointi
- Iltapäivätoiminta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajakohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.