Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.2.2020 alkaen

ROIDno-2019-173

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Opetushallituksen 19.1.2011 vahvistamien perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaan, kunnalla tulee olla perusteiden mukainen iltapäivätoiminnan suunnitelma. Rovaniemen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on perusteiden mukainen ja se on laadittu yhteistyössä palveluohjaajan ja toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelma on päivitetty ajantasaiseksi muuttuneiden tietojen osalta.

Keskeisimpiä linjauksia:

-  toimintasuunnitelma on voimassa 1.2.2020 alkaen ja sitä päivitetään tarvittaessa
-  iltapäivätoiminnan aloitus 7 lapsella
-  toimintamaksu 90 euroa kuukaudessa
-  toiminta-aika klo 11–17
-  toimintaan ottamisen kriteerit ja päätöksenteon aikataulu: ” Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi huomioidaan huoltajan hakemuksessa ilmoittamat perusteet. Mikäli paikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet voivat halutessaan ilmoittautua jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa iltapäivätoiminnan paikkaa.
-  irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi
- iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2019–2020 ovat tuottaneet Rovalan Nuoret ry., Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen 4H-yhdistys ry., Suomen Nuorisoseurat ry. ja Rovaniemen seudun steinerkouluyhdistys ry. Samat toimijat jatkavat toiminnan tuottajina

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 1.2.2020 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnalle tuodaan tiedoksi ilmoittautumisajan päätyttyä iltapäivätoiminnan tarve ja suunnitelma siihen vastaamiseksi