Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sivistyslautakunnan kokouspäivät kevät 2020

ROIDno-2020-203

Valmistelija

  • Seija Arkimo, hallinnon assistentti, seija.arkimo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa kevään 2020 kokouspäivät seuraavasti:

Torstai 30.1.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone
Keskiviikko 19.2.2020 klo 12.00-16.00 seminaari, Keltakankaan auditorio
Torstai 27.2.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone
Torstai 26.3.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone
Keskiviikko 29.4.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone
Tiistai 19.5.2020 klo 9-14.00 seminaari, kaupunginhallituksen kokoushuone
Torstai 28.5.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone
Keskiviikko 17.6.2020 klo 13.15. kaupunginhallituksen kokoushuone

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.