Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite: Kausikortteja kirjastoon

ROIDno-2019-3753

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat merkittävä osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lain mukaan kunnan tehtävä onkin muun muassa edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä sekä seuratoimintaa liikunnan saralla. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää miten esimerkiksi RoPSin ja RoKin kausikortteja voitaisiin saada lainattavaksi kirjastoon. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Mikkelistä, jossa Jukurien peleihin pääsee lainakortilla. Lisäksi tulisi selvittää myös esimerkiksi erilaisten kulttuurikorttien lainaaminen, jotta useammilla olisi mahdollisuus päästä vaikkapa keikoille tai maksullisiin museoihin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen vapaa-ajan palvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloite ottaa kantaa tärkeään asiaan, ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurin, taiteen ja liikunnan keinoin. 

Asian tärkeys on huomioitu Rovaniemellä, sillä  Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan- ja perusturvalautakunta ovat molemmat  tehneet päätöksen Kaikukortti-toimintamallin kokeilusta ajalla 15.10.2019-30.9.2020. Lisäksi huomionarvoista on se, että Rovaniemen kaupungin taidemuseoon pääsee maksutta TaideTorstaisin klo 18.00-20.00 ja että Lapin kamariorkesterin avoimiin kenraaliharjoituksiin pääsee kahdella eurolla. 

Kaikukortti

Kaikukortti on pahvinen, maksuton henkilökohtainen kortti, jonka avulla voi hankkia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin valtakunnallisiin Kaikukortti-verkostoon kuuluviin kulttuuripalveluihin. Kortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, että kulttuuripalvelujen käyttö ei ole mahdollista. Kortin saamiselle ei aseteta mitään tulorajoja, tulotietoja ei vaadita, vain sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuus tarvitaan. Kaikukortin tavoitteena on parantaa nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortti on kulttuuritoimijoille keino tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen kynnyksiä. Sosiaali- ja terveysalalle Kaikukortti on uusi ja helppokäyttöinen työkalu esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen. Sote-työntekijä voi lähteä asiakkaan kanssa esimerkiksi konserttiin, sillä asiakkaan Kaikukortin lisäksi toimintamalliin kuuluu myös yhteisön Kaikukortti.

Toimintamallissa kulttuuri- ja koulutusalan sekä liikuntapuolen toimijat tarjoavat käytössään olevaa kapasiteettia, kuten pääsylippuja ja kurssipaikkoja, maksutta Kaikukortin haltijoille. Sote-alan toimijat puolestaan tukevat kortin käyttöä ja vastaavat siitä, että kortin käyttäjiksi ohjautuvat ne, joilla on siitä eniten hyötyä. Näin palvelujen tarjoajien resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta kohdennettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikukorttiin liittyy vahva yhteistyö perusturva- ja kulttuuri- sekä liikuntapalvelujen välillä, yhteistyö on intensiivistä ja toimijoilla on yhdessä keinoja aktivoida kuntalaisia Kaikukortin käyttöön. 

Käytössä olevia käytäntöjä ja toimintamalleja on mahdollista kehittää aloitteen pohjalta edelleen. Aloitteen idea  laajentaa kohderyhmää ja siten osaltaan edistää asukkaiden hyvinvointia kulttuurin, taiteen ja liikunnan keinoin. 

Kausikortteja kirjastosta

Rovaniemen kaupunginkirjastolla on valmiudet aloittaa kausikorttien lainaus tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Lainauksen aloittaminen vaatii jonkin verran luettelointia, jotta kortit saadaan kirjastojärjestelmään. Tarvittaessa kirjaston ja kausikortin luovuttajan välille laaditaan sopimus, jossa yhdessä tarkennetaan lainausehtoja. Kirjasto määrittelee osaltaan sujuvat käytännöt ja lainausehdot. Kausikorttien lainaamisesta innostuneet toimijat voivat olla yhteydessä suoraan Rovaniemen kaupunginkirjastoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa aloitteeseen palvelualuepäällikön laatiman vastauksen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.