Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 17.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Tilaisuus tietoturvakoulutuksen suorittamiseksi

Luottamushenkilöille järjestetään 29.1.2018 mahdollisuus suorittaa tietoturvakoulutuksen verkkokurssi Rovaniemen kaupungin tiloissa Rovakatu 2,​ Tiroli -​salissa klo.12-​16. Tietoturvakoulutus tulisi olla suoritettuna kaikilla luottamushenkilöillä 31.1.2018 mennessä (Sodankyläntien altk,​ 4.12.2017,​ §57. KH,​ 01.11.2017,​ §530).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Sodankyläntien aluealutakunta merkitsee ajankohtaisen asian tiedoksi.

Päätös

Sodankyläntien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi