Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 17.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Käyttösuunnitelma ja palvelusopimus 2018 / Sodankyläntien aluelautakunta

ROIDno-2017-3130

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 141 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.11.2017 § 566 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä aluelautakunnissa 31.1.2018 mennessä. Mikäli määrärahojen suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.    

Alueelliset palvelut muodostuvat kuudesta aluelautakunnasta: Yläkemijoen-, Sodankyläntien-, Yläounasjoen-, Alaounasjoen-, Alakemijoen- ja Ranuantien aluelautakunnista. Alueellisten palveluiden käyttötalouden määräraha talousarviovuodelle 2018 on yhteensä 14 754 718,60 euroa, joka sisältää hallinnon ja toimielinten määrärahan.

Vuonna 2018 Sodankyläntien aluelautakunnan määräraha on 570 692,64 euroa, josta palvelusopimuksen osuus on 550 040,64 euroa ja lautakunnan käyttösuunnitelman osuus on 20 652,00 euroa. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Sodankyläntien aluelautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevat vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sekä hyväksyy Sodankyläntien aluelautakunnan liitteenä 2 olevan käyttösuunnitelman ja liitteenä 3 olevan palvelusopimuksen.

Päätös

Sodankyläntien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen ehdotuksen mukaisesti


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi