Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Aloite liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Vikajärven kylän alueella (lisäpykälä)

ROIDno-2017-286

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Vikajärven kylän alueella on kolme erittäin liikenneturvallisuudestaan vaarallista liittymää 4-tiehen.

  1. Kouluntien liittymä on osoittautunut erittäin vaaralliseksi ilman pakollista pysähtymistä edellyttävää liikennemerkkiä. Kouluntien liikenne on viimevuosina ainakin tuplaantunut. On tullut koulunpihalle RINKI-EKOPISTE, leikkipuisto, liikuntakenttä, liikuntatilojen käyttö on lisääntynyt ja samoin kokoustilojen käyttö, hakelämmitys on myös lisännyt liittymään liikenne määriä ja koululaisten kuljetusautojen liikenteen lisääntyminen. Em. lisäksi on tullut ONNI-auton hyvinvointipalvelujen käyttäjien liikenne.
  2. Kaupan pihalta liittymä 4-tiehen Sodankylän ja Kemijärven suuntaan on erittäin runsasta. Eikä liittymässä ole minkäänlaista varottavaa liikennemerkkiä.
  3. Koululta n. 400 m 4-tietä keskikaupungin suuntaan päättyy kevyenliikenteen tie Köngnästien liittymän kohdalle. Tämä merkitsee sitä, että kevyenliikenteen tien, Köngästien ja Köngäspolun jalankulkijat tältä kohtaa ylittävät 4-tien mennessään Vikakönkään virkistysalueelle ja samoin palatessaan. Näistä tien ylittäjistä on suuriosa lapsia. Ylityskohdassa ei ole suojatietä eikä varoittavaa liikennemerkkiäkään. Samalla alueella on myös linja-autopysäkki johon keskikaupungin suunnasta tulvat matkustajat joutuvat ylittämään 4-tien. Liikennenopeudet ovat tällä alueella usein 80-100 km/h vaikka alueella on  60 km/h nopeusrajoitus. Usein vielä on nähtävissä henkilöauton ohittavan raskaan ajoneuvon ja silloin ohittavan ajoneuvon nopeus on runsaasti ylinopeutta ajava. On myös huomioitava, että lasten arviointikyky autojen nopeuksista ei ole aikuisten tasolla. lisäksi on huomioitava 4-tien liikenne määrien suuri kasvu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Sodankyläntien aluelautakunta päättää esittää Lapin ELY-keskukselle  lausuntonaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi em. kohtiin seuraavat toimenpiteet

  1. Pakollisten pysähtymisen liikennemerkin asentaminen Koulutien liittymään.
  2. Pakollisen pysähtymisen liikennemerkin asentaminen kaupan liittymään.
  3. Könkääntien liittymään vaihtoehtona suojatien rakentaminen taikka kameravalvontatolpan siirto n. 100 m Rovaniemen suuntaan. Ko. kohdassa liikennettä tulisi valvoa molemmista suunnista.

Samalla esitetään, että Lapin ELY-keskus antaa Sodankyläntien aluelautakunnalle vastaukset toimenpiteistä ja toteuttamisajankohdasta liikenneturvallisuuden parantamiseksi viimeistään 28.6.2019 mennessä.

 

 

Päätös

Sodankyläntien aluelautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi