Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Todetaan kokoukseen osallistuvat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Todetaan Sodankyläntien aluelautakunnan kokoukseen osallistuvat.

Päätös

Aluelautakunta totesi, että kokoukseen osallistuvat seuraavat henkilöt: 
Huttunen Jaakko Vikajärvi, Vitikka Hillevi Perunkajärvi, Saraniemi Heli Tiainen, Kuivalainen Marjut Ylinampa, varajäsen Eskelinen Ulla Olkkajärvi, Björkbacka Kalervo kaupunginhallituksen edustaja ja Tuovinen Satu alueellisten palvelujen sihteeri.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi