Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 45 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12 ja totesi seuraavan Sodankyläntien aluelautakunnan kokouksen olevan 23.9. klo 15.00 Niesin kalastus- ja metsästysseuran tiloissa.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi