Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Liikenneturvallisuuden lisääminen Vikajärven kylän alueella

ROIDno-2017-286

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sodankyläntien aluelautakunta lähetti Lapin ELY-keskukselle aloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta Vikajärven kylän alueelle seuraavasti:

  1. Pakollisten pysähtymisen liikennemerkin asentaminen Koulutien liittymään.
  2. Pakollisen pysähtymisen liikennemerkin asentaminen kaupan liittymään.
  3. Könkääntien liittymään vaihtoehtona suojatien rakentaminen taikka kameravalvontatolpan siirto n. 100 m Rovaniemen suuntaan. Ko. kohdassa liikennettä tulisi valvoa molemmista suunnista

Lapin ELY-keskus on antanut vastaukset aloitteeseen ja toteaa lausunnossaan, että esitykset eivät vaadi toimenpiteitä.

ELY-keskuksen vastine on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Sodankyläntien aluelautakunta merkitsee ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi.

 

 

Päätös

Sodankyläntien aluelautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi