Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Todetaan kokoukseen osallistuvat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Todetaan Sodankyläntien aluelautakunnan kokoukseen osallistuvat.

Päätös

Aluelautakunta totesi, että kokoukseen osallistuvat seuraavat henkilöt: 
Huttunen Jaakko Vikajärvi, Vitikka Hillevi Perunkajärvi, Saraniemi Heli Tiainen, 
Ulla Eskelinen Olkkajärvi ja Marjut Kuivalainen Ylinampa, Esko-Juhani Tennilä kaupunginhallituksen edustaja, Heli Välikangas alueellisten palvelujen johtaja sekä Satu Tuovinen aluesihteeri poistuivat kello 17.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi